Flyme

Flyme

Комфорт, топло и тишина

pict 01 500С инфрачервено отоплението FLYME Вие ще можете да съсдадете комфортен микроклимат в помещението, като настроите оптимален режим за работа на отоплението.

Технологията Флайм съчетава два вида отопление: инфрачервено-лъчисто и конвекция.

Инфрачервен-лъчист тип отопление затопля обекти в зоната на неговото действие. Принципът на инфрачервеното отопление ви позволява почти мигновено да усетите действието на инфрачервените лъчи върху тялото си.

01.jpgВ корпуса на панела става бързо нагряване на въздуха и неговото естествено движение, този тип за отопление-конвекция- циркулиране на въздух по естествен начин, което се обуславя от разлика в температурите. Позволява топлината да достигне до найотдалечените части на помещението.

Мека, приятна топлина и комфорт се усещат веднага след включването на панела, помещението се затопля равномерно.

Предизвикателство е да откриете безшумно отопление особено в чувствителни към шума помещения като спални и офиси.

02.jpgТоплината се излъчва съвсем безшумно от цялата повърхност на панелите.

Инфрачервените отоплители FLYME са безопасни за здравето, а дори имат положително влияние върху човешкото тяло. Изследванията показват, че използването на суха топлина предизвиква субективно подобрение в общото благосъстояние, включително психичното здраве обективно засяга ставите и мускулите.