Контакти

Информация за контакт

Адрес: София, 1331, бул. Европа 148 кв.Република

Работно време: Понеделник-Петък: 10:00-19:00 | Събота: 10:00-14:30 ч.

Телефони: 02/8101058, *6060

Национален телефон за информация: 0700 13 222 на цената на един градски разговор

Техномикс
ул. „Гюешево” 83 кв. Сердика, София
*6060 5-5000 BGN img
Намерете ни на картата
Форма за контакт

За всякакви въпроси и мнения, моля, попълнете формата по-долу.

Общи условия

Общи условия за ползване на уебсайта на верига магазини TехноМикс

Технически консултации оn-line през сайта, или по телефон, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 10:00 до 18:30 часа, от понеделник до петък

Запознайте се с условията по-долу, преди да пазарувате чрез този уеб сайт. Изплозването му от Ваша страна за пазаруване показва, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте този уеб сайт!
Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между "Техномикс БГ" ООД (наричан по-долу www.tehnomix.bg от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.tehnomix.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "Техномикс БГ" ООД (наричани за краткост Услуги).
Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на сайта (с изключение на линка към настроящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

"Техномикс БГ" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Мадрид” 47; ид. номер по Булстат: 130444485; ДДС Номер: BG130444485.

1. Условия за използване на Сайта на www.tehnomix.bg
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Сайта не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.tehnomix.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2. Задължения на потребителя при регистриране
Предвид използването на Сайта на www.tehnomix.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); в случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайта има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. Защита на личните данни. Политика на конфиденциалност
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.tehnomix.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.
Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от www.tehnomix.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Сайта.
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във търговската верига на Техномикс.
Сайта изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Сайта си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

4. Авторски права и ограничения свързани с тях.
www.tehnomix.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.tehnomix.bg или на трети лица свързани пряко или коствено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.
www.tehnomix.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между www.tehnomix.bg и лицето, публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Сайта не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Всички предлагани от www.tehnomix.bg стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на www.tehnomix.bg и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.
Предоставените препратки на Сайта на www.tehnomix.bg към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Сайта и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. www.tehnomix.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.tehnomix.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя.

5. Представяни стоки и услуги на Сайта
Информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи.
В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Сайта не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
www.tehnomix.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общо приета еднозначна терминология на Български език;
в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например, софтуер, музика и филми на Английски език;
г) Публикуваните в сайта снимки са примерни, възможни са разлики с оригиналните продукти.
Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.
Сайта има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели, като сайта не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.tehnomix.bg
Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Сайта. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със "Техномикс БГ" ООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта.
Цени
Всички представени на сайта/онлайн магазина(www.tehnomix.bg) цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Техномикс си запазва правото да ги променя по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Цените по потвърдени от Техномикс онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че има такава. Декорацията на снимките не е включена в цената. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.
При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, или при изчерпани наличности www.tehnomix.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

7. Доставка на закупени стоки
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Сайта си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното удобрение от страна на Потребителя.
www.tehnomix.bg  си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

8. Плащане на закупени стоки и услуги
При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на www.tehnomix.bg или на неговият представител, извършващ доставкатаm пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Сайта се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.tehnomix.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на "Техномикс БГ" ООД, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, www.tehnomix.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.tehnomix.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

9. Отказ от закупена стока
Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14-дневен срок. Oтказът от покупка е приложим само за физически лица-потребители.

В този случай Потребителят има правото да уведоми Сайта (продавача) в писмен вид за отказа от покупка (чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина, в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

 • Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка и с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и с документите, които го придружават).
 • Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя.

Възстановяване на стойността на продукта се извършва до 14 дни от връщането. Ако поръчката/продуктът е заплатен чрез банкова карта онлайн, то сумата ще бъде върната/възстановена до 14 дни по банковата сметката на същата карта, с която е извършено плащането.

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако това е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка, или, по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.

Потребителят няма право на отказ от осъществена продажба в случаите, когато поради разопаковането на уреда или неговото изпробване възникват проблеми, свързани с хигиената или защитата на здравето. Такива са случаите при покупка на стоки като диспенсъри за вода и еспресо кафемашини,  както и при покупка на уреди за лична хигиена (например електрически самобръсначки или електрически четки за зъби).

 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До: "Техномикс БГ" ООД; ЕИК 130444485; адрес: гр. София, бул. "Мадрид" 47; тел. 02 / 810 10 10; ел. поща: zapitvane@tehnomix.bg.

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

..............................................................................................................................................................

- Поръчано на*/получено на*: .................................. / ..................................

- Име на потребителя/ите: ..............................................................................................................

- Адрес на потребителя/ите: ............................................................................................................

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия): ...........

- Дата: ..................................

* Ненужното се зачертава.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ можете да изтеглите =>от тук<=

 
10. Гаранционно обслужване
С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване www.tehnomix.bg прилага гаранционна карта (възможно е да не е попълнена ако се намира вътре в уреда) с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранцията губи валидност:
 а) при изгубена гаранционна карта;
 б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
 в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
 г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
 д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на www.tehnomix.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

11. Други
Сайта има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
Сайта си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги,с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
www.tehnomix.bg  управлява този Сайт от офисът си в София, България. Техномикс БГ не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Отговорности:

"Техномикс БГ" ООД не носи отговорност при:
- изчерпване на количества от дадени артикули,
- забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки.


Техничестки консултации оn-line през сайта, или по телефон, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 10:00 до 18:30 часа, от понеделник до петък
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сайта не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. "Техномикс БГ" ООД не носи отговорност за възможни технически грешки или неточности в описанието и цените на стоките в сайта!

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.tehnomix.bg С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.tehnomix.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА

Всички поръчки на стойност над 50 лв. са с безплатна доставка, освен в специални случаи с упомената цена за доставка. Поръчки на стойност под 50 лв. за цялата страна се доставят с куриерска фирма Спиди с фиксирана цена за доставка 5.00 лв.

Условия на кампанията „Black Weekend“

*цените от категория Онлайн важат само при поръчка онлайн и не важат за физическите магазини.

 

Страница на Комисия за Защита на Потребителите

Европейската онлайн платформа за решаване на спорове (ОРС)

Политика за защита на лични данни!

ЗА НАС

Ние, "Техномикс БГ" ООД, фирма, регистрирана в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Мадрид“ №47; с ЕИК 130444485, сме създали тази Политика за защита на личните данни, в съответствие с  отговорността, която носим при обработването на личните данни, които събираме от или за „Вас“. Така например, ние събираме Ваши лични данни при сключване на договор за покупко-продажба на място на нашите магазини или от разстояние, както и при доставка на поръчаната стока или когато се регистрирате и използвате нашия уебсайт, за маркетингови и рекламни цели, профилиране, участие в игри, промоции и томболи, организирани от нас както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Тъй като се намираме в Европейския съюз, ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимите европейски закони и други законодателни норми за защита на данните.

Настоящата Политика за личните данни е свързана с Общите условия на "Техномикс БГ" ООД, но не е част от тях. Тя има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме в съответствие с Регламента и във връзка с изпълнението на взаимните ни задължения, както и защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които Вие, клиентите и потребителите ни, имате във връзка с обработването на лични данни от страна на "Техномикс БГ" ООД.

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които "Техномикс БГ" ООД събира и обработва във връзка с предоставяните от компанията продукти. Тя не се прилага, когато потребителите посещават уеб-сайта на "Техномикс БГ" ООД, без да се регистрират. В такива случаи събирането и обработването на лични данни ще се извършва съгласно политиката за бисквитките.

1. ДЕФИНИЦИИ

„Регламент“ - Общ регламент за защита на данните 2016/679 от 27 април 2016 година, замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните -членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава "правата и свободите" на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

„Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Специални категории лични данни“  – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване" - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор" - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните" - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

„Профилиране" - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни" - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Основно място на установяване “ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.

„Получател" - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

 „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

2. ЦЕЛ ЗА СЪБИРАНЕ И КАК И КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

Ще използваме Вашите лични данни за долуописаните цели. Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни отколкото са ни необходими за изпълнение на съответните цели. Ще използваме личните данни само така както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали изрично съгласие за друг вид употреба на Вашите лични данни. Ако възнамеряваме да използваме Ваши лични данни, които обработваме с Ваше съгласие, за цели различни от посочените във въпросното съгласие, ще Ви уведомим предварително, а в случаите, в които обработването е на основа на Вашето съгласие, ще използваме Вашите лични данни за различни цели единствено с Ваше позволение.

2.1. ЦЕЛ

Стремим се да обработваме личните Ви данни добросъвестно, за да изпълняваме нашите задължения в съответствие със законни и други цели, както следва:

 •     установяване на самоличността Ви през нашите търговски канали;
 •     управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти, изпълнение на договорни задължения;
 •     изготвяне на предложение за сключване на договор;
 •     осигуряване на необходимото Ви цялостно обслужване;
 •     изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговските обекти, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекта на договор; обслужване при отказ от сделка, рекламация или гаранционно/сервизно обслужване;
 •     уведомление за всичко, свързано с продуктите, които закупувате от  нас или ще имате интерес да закупите, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
 •     изготвяне на анализи и статистики за нашите продажби и клиенти;
 •     анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас;
 •     за да защитим и осигурим сигурността и целостта на мрежата си, на Вас и на нашите служители;
 •     установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия;
 •     оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви;


Обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в различни нормативни актове, например:

 •     Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 •     Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 •     Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 •     Задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 •     Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
 •     Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.


2.2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

 •     Данни за идентификация (три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, постоянен адрес)
 •     Трафични данни или обобщени данни за потреблението;
 •     Данни, които се предоставят при сключването на договор;
 •     Данни за поръчките, тяхното изпълнение, задълженията по договор;
 •     Данни за комуникация с клиенти или потребителите (имейл, телефон)


Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за покупка на стоки, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за наши продукти.

2.3. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на "Техномикс БГ" ООД. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, предвидено в него, "Техномикс БГ" ООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Ние имаме голямо портфолио от предлагани продукти. Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички наши продукти, които сте закупили. За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате магазинната мрежа, сайта ни или просто данните ни за контакт.

С оглед наш легитимен интерес

Това са цели, свързани със законни интереси на "Техномикс БГ" ООД и/или трети лица. Тези цели включват

 •      Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 •      Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите.
 •      Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.
 •      Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 •      Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на "Техномикс БГ" ООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.


За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

 

3. СЪГЛАСИЕ

Под „съгласие“ "Техномикс БГ" ООД ще разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

"Техномикс БГ" ООД разбира под "съгласие" само случаите, в които субектът на данните е бил информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху му да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.

За специални категории данни "Техномикс БГ" ООД ще поиска да получи изрично писмено съгласие на субектите на данни, освен ако не съществува алтернативно законно основание за обработване. В повечето случаи съгласието за обработка на лични и специални категории данни се получава рутинно от "Техномикс БГ" ООД, като се използват стандартни документи за съгласие - напр. когато нов клиент подписва договор или по време на набиране на нов персонал и т.н.

"Техномикс БГ" ООД  не събира и не обработва лични данни на деца под 16 или по-малко години, освен със съгласието на родител съгласно приложимото местно законодателство. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.

 

4. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Вие, като субект на данни, имате следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:

 •      Да отправите искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
 •      Да поискате копие от Вашите лични данни от администратора;
 •      Да искате от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 •      Да изискате от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен");
 •      Да искате от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
 •      Да направите възражение срещу обработване на Ваши лични данни;
 •      Да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за целите на директния маркетинг.
 •      Да се обърнете с жалба до надзорен орган ако смятате, че някоя от разпоредбите на Регламента е нарушена;
 •      Да поискате и да Ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 •      Да оттеглите съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 •      Да не сте обект на автоматизирано взети решения, които да Ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 •      Да се противопоставите на автоматизирано профилиране, което се случва без Ваше съгласие;


"Техномикс БГ" ООД осигурява всички необходими условия, които да гарантират упражняването на  правата от субекта на данни. Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни, имат право да подават жалби до "Техномикс БГ" ООД, свързани с обработването на личните им данни, обработването на искане от субекта на данни и обжалване от страна на субекта на данни, относно начина на обработване на жалбите.

 

Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

 •      По електронен път на следния имейл адрес gdpr@tehnomix.bg;
 •      На място в някой от магазините на "Техномикс БГ" ООД с писмено искане;
 •      По пощата до адреса на Централния ни офис - "Техномикс БГ" ООД: гр.София, бул. „Мадрид” № 47 с писмено искане.


Искането за упражняване на права на лични данни следва  да съдържа точна информация за:

 •      Име и ЕГН – за да можем да Ви идентифицираме;
 •      Адрес, телефон, електронна поща – за да можем да се свържем с Вас и да Ви предоставим най-качествената услуга;
 •      Описание на искането – за да знаем кое Ваше право искате да упражните;


 

"Техномикс БГ" ООД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. "Техномикс БГ" ООД информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

"Техномикс БГ" ООД не е задължен да отговори на искане в случай, че не е в състояние да идентифицира субекта на данните, описанието на искането не е конкретизирано или не е изпратено по предвидените в настоящата Политика начини.

"Техномикс БГ" ООД може да поиска предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

 

5. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

"Техномикс БГ" ООД се отнася отговорно към сигурността на данните. Прилагаме подходящото и нужно ниво на защита и за тази цел сме разработили ефикасни физически, електронни и административни процедури за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашата политика и свързаните с нея процедури за информационна сигурност отговарят на международните стандарти и редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с "Техномикс БГ" ООД лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения.

Принцип в нашата структура е, че всички служители/работници са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и които "Техномикс БГ" ООД държи, както и, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако "Техномикс БГ" ООД не е дал такива права на тази трета страна, като са сключили договор/клауза за поверителност. В тази връзка всички лични данни са достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа. Всички лични данни се третират с най-голяма сигурност и се съхраняват:

 •     в самостоятелна стая с контролиран достъп; и/ли
 •     в заключен шкаф, до който достъп имат оторизирани лиза; и/или
 •     компютъризирана система, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания, посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до; и/или
 •     компютърни носители, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.


"Техномикс БГ" ООД е създал организация, която да гарантира, че компютърните екрани и терминалите не могат да бъдат гледани от друг, освен от оторизираните служители/работници на "Техномикс БГ" ООД. От всички служители/работници се изисква да бъдат обучени и да приемат съответните договорни клаузи/декларации/правила за спазване на организационните и технически мерки за достъп, преди да им бъде предоставен достъп до информация от всякакъв вид. Личните данни се изтриват или унищожават само в съответствие с вътрешнтие процедури за съхраняване и унищожаване на данните.

В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, "Техномикс БГ" ООД ще следва и спазва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

6. ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В общия случай ще съхраняваме личните Ви данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. Ще изтриваме личните данни, които сме събрали от Вас, ако повече не са необходими за постигане на целите, за които са били събрани първоначално. Въпреки това обаче, от нас може да се изисква да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълъг срок поради нормативни разпоредби, например:

 •     1 (една) година - от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения и Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
 •     11 (единадесет) години съгласно Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
 •     5 (пет) години съгласно Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции;
 •     5 (пет) години съгласно задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство.


Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно, арбитражно, изпълнително производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

"Техномикс БГ" ООД се стреми да не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин, освен в описаните в тази Политика условия и предвиденитe в закона хипотези. В определени случаи обаче, ако бъде необходимо, определени данни ще бъдат изпратени до лица извън ЕС/ЕИО, при спазване на изискванията на приложимото законодателство и описаното в тази Политика за личните данни, така например:

 •     Когато по надлежен начин от компетентен публичен или съдебен орган бъде поискано разкриване на Ваши лични данни ;
 •     Когато има решение на Комисията за защита на личните данни или на Европейската комисия, според което съответната държава осигурява адекватно ниво на защита на личните данни;
 •     Когато е сключено споразумение с организацията, към която се изпращат лични данни, съдържащо стандартните клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия с Решение № 2010/87/ЕС;
 •     Когато е необходимо да се извърши трансфер на данни към организация в САЩ, трансферът се извършва доколкото е подписано Рамковото споразумение „Privacy Shield“ с Министерство на търговията на САЩ. Американското министерство на търговията отговаря за управлението и администрирането на Privacy Shield и гарантира, че компаниите изпълняват своите ангажименти
 •     Когато е необходимо, ангажираме други дружества и лица да извършват от наше име определени задачи, допълващи нашите услуги, в рамките на договори за обработване на данни;
 •     Промяна на собствеността на – в  случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително;
 •     Когато сме получили Вашето изрично съгласие за трансфер;


8. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото българско или европейско законодателство, по инициатива на "Техномикс БГ" ООД или на компетентен орган.

"Техномикс БГ" ООД ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни, чрез публикация на актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата на "Техномикс БГ" ООД – www.tehnomix.bg.

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на "Техномикс БГ" ООД.

Тази Политика за личните данни е актуална към 25.05.2018 година.

 

9. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С "Техномикс БГ" ООД и НАДЗОРЕН ОРГАН ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Молим Ви да отправяте своите запитвания относно защитата на данни и всякакви молби относно упражняването на Вашите законови права към Отдела за информация, свързан със защита на лични данни.

 - e-mail: gdpr@tehnomix.bg
 - телефон за контакт:  0700 13 222
 - адрес: гр. София, бул.„Мадрид“ №47

Всички молби ще се доведат до вниманието на нашето Длъжностно лице по защита на данните. Може да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните и директно на gdpr@tehnomix.bg или 0700 13 222.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган:

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Седалище и адрес за кореспонденция: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон  тел. 02/91-53-518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg
GPS координати: N 42.668839    E 23.377495