ИЗМИВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА СЪДОМИЯЛНА МАШИНА
Техно Микс

ИЗМИВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА СЪДОМИЯЛНА МАШИНА

ФИРМЕН ПРЕПАРАТ ЗА МИЯЛНА МАШИНА. СПЕЦИАЛНАТА ФОРМУЛА РАЗРАБОТЕНА ОТ MIELE ОСИГУРЯВА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ.

23,00 лв.

Количество:
Цена на изплащане
leasing leasing
Калкулаторът и предложените погасителни планове са примерни и са поставени единствено за удобство и улеснение. Запознайте се с условията за онлайн кредитиране на съответната кредитна институция, за да сте сигурни, че избраните от Вас стока и/или погасителен план отговарят на условията.
* За София, Перник и Пловдив 5,00 лв.
За страната 5,00 лв.

Параметри


Информация за продукта

  • Биоактивни ензими - ефективен дори при ниски температури на миене
  • Активен кислород за пълно почистване
  • Осигурява защитна глазура срещу повреда на стъкло и порцелан
  • Начин на употреба: В зависимост от степента на зацапване на съдовете и приборите заредете в касетата за препарат за миене на миялната машина Miele 20 ÷ 30 гр. от този прах за миене.
  • Съдържание: натриев карбонат >30%, натриево карбонатен пероксид 5-15%, натриев дисиликат 0,2-5%, бутанол етоксилиран пропоксилиран 0,2-5%, протеазни <0,2%
  • Внимание: Xi –Дразнещ ,R41-Риск от сериозно увреждане на очите. S2-Да се пази далече от обсега на деца. S26-При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода, и да се потърси лекарска помощ. S39- Да се носят предпазни средства за очите и лицето. S46-При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ, и да се покаже опаковката или етикета на продукта. S56 - Изхвърляйте продукта и неговата опаковка само на места предназначени за опасни или специални отпадъци.
  • Съдържа протеаза, може да предизвика алергични реакции.
  • Продуктът е класифициран и обозначен по директивите на ЕС / наредбата за опасните вещества.

Продуктови детайли

  • Производител: Miele
  • Код на производител: 7848970