Davoline

Davoline

Davoline

КЛИМАТЕХНИКИ С.А. е основана през 1961 г. Компанията е един от водещите производители на домакински уреди в Гърция вече повече от 50 години! Продукцията на кухненски абсорбатори и компактни печки надхвърля 300.000 бр. годишно. Цялото оборудване е със сертификат CE и надхвърля стандартите на Европейския съюз за качество. Нашите продукти се изнасят и в повече от 40 страни, включително Германия, Франция, Скандинавските страни, Близкия изток и Русия. Нашата гама от продукти се произвежда както под марката Davoline, така и по OEM проекти.